ติดต่อโฆษณา

เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่ของคุณที่ Kaidee

บริการโฆษณาแบนเนอร์ที่ตอบโจทย์ธุรกิจของคุณ
พิสูจน์ได้จากสถิติเหล่านี้ :

  • แพลตฟอร์มซื้อ-ขาย ออนไลน์อันดับ 1 ของประเทศไทย
  • มีผู้ใช้งานมากกว่า 7 ล้านคน/เดือน
  • มีผู้เข้าชมมากว่า 600 ล้าน เพจวิว/เดือน
  • ครอบคลุมมากกว่า 216 หมวดหมู่ สามารถเข้าถึงลูกค้าที่ตอบโจทย์ธุรกิจของคุณ

สนใจลงโฆษณาที่ Kaidee ติดต่อเราได้เลยที่
02-119-5051 หรือ
กรอกข้อมูลที่นี่
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

ประโยชน์ที่คุณจะได้รับจากการปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญด้านโฆษณาของ Kaidee

icon-sendmessage-effective

ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านโฆษณาของ Kaidee
เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด

icon-sendmessage-budget

คัดสรรแผนโฆษณาที่เหมาะกับ
งบประมาณของคุณ

icon-sendmessage-audience

ค้นพบวิธีเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย
ของสินค้า/แบรนด์