โฆษณาอย่างมีประสิทธิภาพที่ Kaidee

เรามีโฆษณาหลายรูปแบบที่ทำให้คุณเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายทุกที่ทุกเวลา พร้อมรองรับการใช้งานในคอมพิวเตอร์ มือถือ และแท็บเล็ต สามารถติดต่อผู้เชี่ยวชาญด้านโฆษณาที่ Kaidee เพื่อแนะนำโฆษณาที่มีประสิทธิภาพให้กับธุรกิจของคุณ

img-ads-s2-computer-homepage-banner-r1

Homepage Banner -
คอมพิวเตอร์

โฆษณาหน้าแรกที่ Kaidee ให้คุณได้เข้าถึงกลุ่ม เป้าหมายได้มากที่สุด

 • ขนาด : 970x250
 • อุปกรณ์ : Desktop
 • นํ้าหนักไฟล์ : 100 KB
 • ฟอร์แมทที่รองรับ : JPG, GIF, PNG

ตัวอย่างบนเว็บไซต์ Kaidee

Billboard Banner : Listing - คอมพิวเตอร์

(ตำแหน่งบนสุด)

โฆษณาบิลบอร์ดขนาดใหญ่ สามารถสร้างการรับรู้สูงสุด อยู่บนสุดของหน้ารายการประกาศที่ Kaidee ดึงดูดความสนใจของผู้เข้าชมได้เป็นอย่างดี

img-billboard-banner-th-r2
 • ขนาด : 970x250
 • อุปกรณ์ : Desktop
 • นํ้าหนักไฟล์ : 100 KB
 • ฟอร์แมทที่รองรับ : JPG, GIF, PNG

ตัวอย่างบนเว็บไซต์ Kaidee

img-leaderboard-banner-top-th-r2

Leaderboard Banner : Listing - คอมพิวเตอร์

(ตำแหน่งบนสุด)

 • ขนาด : 728x90
 • อุปกรณ์ : Desktop
 • นํ้าหนักไฟล์ : 100 KB
 • ฟอร์แมทที่รองรับ : JPG, GIF, PNG

ตัวอย่างบนเว็บไซต์ Kaidee

Rectangle Banner : Listing - คอมพิวเตอร์

(ตำแหน่งซ้ายมือของหน้ารายการประกาศ และแสดงโฆษณาค้างไว้ 2-3 วินาที)

โฆษณาขนาด Rectangle ขนาดยอดนิยมในการโฆษณาสามารถเข้าถึงได้ทุกอุปกรณ์ทั้งคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือ

img-rectangle-banner-th-r2
 • ขนาด : 300x250
 • อุปกรณ์ : Desktop
 • นํ้าหนักไฟล์ : 100 KB
 • ฟอร์แมทที่รองรับ : JPG, GIF, PNG

ตัวอย่างบนเว็บไซต์ Kaidee

img-tower-banner-th-r2

Tower Banner : Listing - คอมพิวเตอร์

(ตำแหน่งซ้ายมือของหน้ารายการประกาศ และแสดงโฆษณา
ค้างไว้ 2-3 วินาที)

โฆษณา Tower Banner ขนาดใหญ่ สามารถแสดงข้อมูลได้ชัดเจน
และสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายได้ดียิ่งขึ้น

 • ขนาด : 300x600
 • อุปกรณ์ : Desktop
 • นํ้าหนักไฟล์ : 100 KB
 • ฟอร์แมทที่รองรับ : JPG, GIF, PNG
img-leaderboard-banner-th-r2

Leaderboard Banner : Listing - คอมพิวเตอร์

(ตำแหน่งโฆษณาแสดงแทรกระหว่างรายการประกาศ)

 • ขนาด : 728x90
 • อุปกรณ์ : Desktop
 • นํ้าหนักไฟล์ : 100 KB
 • ฟอร์แมทที่รองรับ : JPG, GIF, PNG
img-large-banner-th-r2

Large Banner : Listing - คอมพิวเตอร์

(ตำแหน่งโฆษณาแสดงแทรกระหว่างรายการประกาศ)

 • ขนาด : 640x360
 • อุปกรณ์ : Desktop
 • นํ้าหนักไฟล์ : 100 KB
 • ฟอร์แมทที่รองรับ : JPG, GIF, PNG
img-ads-desktop-rect-banner-r4

Rectangle Banner - คอมพิวเตอร์

โฆษณาขนาด Rectangle ขนาดยอดนิยมในการโฆษณาสามารถเข้าถึงได้ทุกอุปกรณ์ทั้งคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือ

 • ขนาด : 300x250
 • อุปกรณ์ : Desktop
 • นํ้าหนักไฟล์ : 100 KB
 • ฟอร์แมทที่รองรับ : JPG, GIF, PNG

ตัวอย่างบนเว็บไซต์ Kaidee

img-mb-homep-banner-r2

Homepage Banner -
เว็บบนมือถือ

โฆษณาขนาด Rectangle ขนาดยอดนิยมในการโฆษณา สามารถเข้าถึงได้ทุกอุปกรณ์ทั้งคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือ

 • ขนาด : 300x250
 • อุปกรณ์: Mobile Web
 • ขนาดไฟล์ : 100 KB
 • ฟอร์แมตที่รองรับ : JPG, GIF, PNG

ตัวอย่างบนเว็บไซต์ Kaidee

img-mb-billboard-banner-r2

Billboard Banner -
เว็บบนมือถือ/แอป

โฆษณาบิลบอร์บิลบอร์ดบนมือถือ ตำแหน่งโดดเด่น มีประสิทธิภาพในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย

 • ขนาด : 320x100
 • อุปกรณ์ : Mobile Web/App
 • น้ำหนักไฟล์ : 100 KB
 • ฟอร์แมทที่รองรับ : JPG, GIF, PNG

ตัวอย่างบนเว็บไซต์ Kaidee

img-mb-retangle-banner-r2

Rectangle Banner -
เว็บบนมือถือ/แอป

โฆษณาขนาด Rectangle ขนาดยอดนิยมในการโฆษณา สามารถเข้าถึงได้ทุกอุปกรณ์ทั้งคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือ

 • ขนาด : 300x250
 • อุปกรณ์ : Mobile Web/App
 • น้ำหนักไฟล์ : 100 KB
 • ฟอร์แมทที่รองรับ : JPG, GIF, PNG

ตัวอย่างบนเว็บไซต์ Kaidee

img-mb-mobile-outstream-video

Mobile Outstream Video -
เว็บบนมือถือ

โฆษณาวิดีโอบนมือถือ ช่วยดึงดูดความสนใจและสื่อสารกลุ่มเป้าหมายได้ดียิ่งขึ้น

 • ขนาด : 300x250
 • อุปกรณ์ : Mobile Web/App
 • น้ำหนักไฟล์: 2 MB
 • ฟอร์แมทที่รองรับ : MP4

ตัวอย่างบนเว็บไซต์ Kaidee