ซื้อโฆษณาออนไลน์

(Programmatic)

เพิ่มประสิทธิภาพและความโปร่งใสระหว่างผู้ลงโฆษณาและผู้เผยแพร่โฆษณา

ซื้อโฆษณาออนไลน์ผ่านระบบ Programmatic ให้คุณได้ผลลัพธ์ที่ต้องการด้วยงบประมาณที่ไม่สูง

ระบบที่ทำให้คุณใช้ประโยชน์จากการประมูลราคาแบบเรียลไทม์ และราคา CPM (ราคาต่อการแสดงผลโฆษณา 1,000 ครั้ง) ที่ไม่ตายตัว ยืดหยุ่นได้

43_PM

ความร่วมมือระหว่างเราและ DoubleClick for Publishers ทำให้คุณซื้อโฆษณาโดยใช้ศักยภาพของซอฟต์แวร์ซึ่งคุ้มค่าและง่ายต่อการวางแผนและจัดวาง